Deze website is bedoeld als aanvulling van de bestaande informatie die regelmatig op de borden
in de hal of die bij U in de brievenbus verschijnen.

Wat staat er zoal op de website :
                                                      Nieuws en mededelingen vanuit de flat of de wijk.
                                                      Foto's van U ?
                                                      Notulen van vergaderingen.
                                                      De etagevertegenwoordigers en de
                                                          lampenvervangers.
                                                      Servicenummers voor grofvuil e.d.
                                        `             Een TE KOOP pagina.
                                                      Plus aanverwante sites b.v. woonbron,
                                                         gemeente delft e.d.

Wat kan er nog meer op? In principe alles, maar om het simpel te houden, ingezonden tekst over
het wel en wee van de Mozart huurdersvereniging. Of iets over uzelf b.v. werk en hobby's,
vakantie e.d.
Of  U wil iets verkopen of ruilen.  
Echter geen situaties die b.v. bij de woningbouwvereniging Woonbron thuishoren.

Heeft U iets op Uw hart stuur een e-mail naar het secretariaat, of doe een briefje in bus in de hal.

Het bestuur.
ęCopyright 2009 - 2018
Huurdersvereniging Mozart Delft
All Rights Reserved

Websiteonderhoud Hans Snel
Mozartlaan 330    11e etage
          www.orionsat.nl

E-mail: orionsat@gmail.com
Mozart Delft
Huurdersvereniging
Kvk  40398524
Voor aktuele zaken
en mededelingen  
                   click

Delft
Kleine Mozartjes: filmpjes, fotoos, gedichtjes, volksliedjes  e.d.
Ontvangen van Carel Gouw


Feestdagen 2018
Weersverwachting
Delft
Weeronline.nl - Meer weer in Delftweeronline.nl Altijd jouw weer